browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Om Magda säteri

 

Anno 1244.

 

Magda flygfoto 1

Magda säteri ligger i Näshulta socken, Eskilstuna kommun.

Gården blev först omnämnd den 24 juni 1244 (som jämförelse grundades Stockholm 1252), i Erik den läspe och haltes regeringstid. Det var då ägaren Nils Ulfsson gav Magda till Saba kloster (nuvarande Julita gård) “med åkrar, ängar, skogar och alla tillhörigheter.”

Vem vet, kanske gick det redan då rödkullor i beteshagarna?

Vykort magda2