browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ekologiskt

Ekologisk odling

I den ekologiska odlingen får varken kemiska växtskyddsmedel eller konstgödsel användas. Växterna får istället näring genom stallgödsel, och skyddas från skadeinsekter bland annat genom varierad växtföljd.

Ekologisk djurhållningP1000648

I den ekologiska produktionen ställs det särskilda krav på djurhållningen. Förutom de allmänna djurskyddsbestämmelserna finns det också särskilda krav på till exempel djurens stallmiljö och deras möjlighet att vara utomhus.

Djuren får endast ekologiskt odlat foder. Antalet djur på gården anpassas efter den areal som gården har för att producera foder. Detta för att gården ska vara så självförsörjande som möjligt.

KRAV-certifiering

Utöver de grundläggande ekologiska reglerna är vi även certifierade enligt de hårdare svenska KRAV-reglerna. Där tas ytterligare steg för en god djurhållning och ett ekologiskt hållbart jordbruk.

 

KravcertVarje år besöks vi av ett certifieringsorgan som kontrollerar att reglerna efterföljs. Ibland sker även oanmälda besök från Länsstyrelsen eller Jordbruksverket som går igenom odling och djurhållning för att se att allt sköts ekologiskt.