browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Djurhållning

Djurhållning vintertid

Vintertid (normalt november-april) har djuren tillgång till en ren och torr djupströbädd. När halmen blandas med gödsel kan det bli upp till 60 grader varmt i bädden, en skön vintersäng. Rödkullorna kan gå in och ut på vinterbetet som de vill. Utfodringen sker på en hårdgjord platta utomhus.

strobadd

Vinterfoder

Våra kossor äter endast s.k. grovfoder. Korna får inget kraftfoder (krossad spannmål) för att växa fort utan lever på framförallt gräs och klöver. Ibland får de även ensilerad korn och ärtblandning. Detta odlar vi på åkrarna vart sjätte år för att få variation och växtföljd i marken, en viktig ingrediens då man odlar ekologiskt. Djuren har alltid fri tillgång till foder och får äta så mycket de vill.

H_1_~1

Sommarbete

Sommartid (normalt maj-oktober) går djuren i våra beteshagar. Hagarna är väldigt varierade med strandbeten, ekhagar, gammal ängsmark och skogsbeten. Rödkullorna gör en stor insats för att hålla markerna öppna och vissa av hagarna håller s.k. särskilda värden. Där har länsstyrelsen funnit exotiska växter som jungfrulin, brudbröd och bockrot.

bete

Kalvning

Rödkullan är dräktig i cirka 282 dagar (9 månader och 10 dagar). Kalvningarna brukar korna själva sköta om och det är väldigt sällan man som djurskötare behöver hjälpa till. Senast tjugo dagar efter kalvningen måste djuren dock märkas med Jordbruksverkets öronlappar. Detta kan vara ett spännande moment då mamman vakar över sin kalv och inte vill att någon kommer nära.

Kalv

De första dygnen är kalven beroende av moderns råmjölk, detta är en extra fet mjölk med massor av nyttiga näringsämnen och antikroppar som kon producerar i samband med kalvning. Kalven går sedan med sin mamma och diar i upp till åtta månader innan den helt gått över till att bara äta gräs. Efter att kalven klarar sig själv så kallas den för kviga om det är ett hondjur och för tjur om det är ett handjur.

Dikalv

På Magda försöker vi att få kalvningen i slutet av mars då vårvärmen har kommit och det bara är några veckor kvar innan korna släpps ut i sommarbeteshagarna. Vi skiljer aldrig några kalvar från sina mammor utan de får gå ihop ända tills kalven klarar sig helt själv.

Stutar

De tjurakalvar som föds kastreras normalt inom åtta veckor. Efter kastreringen kallas djuren för stutar. Tjurarna blir mycket lugnare efter kastreringen och det är en förutsättning för att kunna ha dem i flock ute i beteshagarna. Det finns då heller ingen risk för att de okontrollerat skulle betäcka korna. Kastreringen sker alltid av veterinär och med djuren nedsövda.

Stutar